direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het projectbesluit met ruimtelijke onderbouwing is conform de gemeentelijke inspraakverordening gedurende een termijn van zes weken voor inspraakreacties ter inzage gelegd. De binnengekomen inspraakreactie zijn beantwoord in een inspraaknota. Het document wordt vervolgens nogmaals zes weken voor zienswijzen ter inzage gelegd, op grond van afdeling 3.4 Awb. Maatschappelijke betrokkenheid wordt gelet op deze uitgebreide inspraakmogelijkheden geborgd.

Gezien de aard van het bouwproject, huisvesting voor werkende jongeren, wordt verondersteld dat het project kan rekenen op maatschappelijk draagvlak. Het project ziet tenslotte op het realiseren van extra woningen voor werkende jongeren, waar veel vraag naar is. De ontwikkeling levert een bijdrage aan het vergroten van het aanbod zelfstandige eenheden voor jongeren, zodat deze langer in de regio blijven en niet na hun studie wegtrekken uit Leiden.