direct naar inhoud van 5.1 Geldend planologisch regime
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

5.1 Geldend planologisch regime

Het geldende planologische regime voor het plangebied Morsweg/Rijnoever is vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan 'Transvaal 2010'. In dit bestemmingsplan hebben de gronden, waarop het bouwplan gerealiseerd wordt de bestemmingen Wonen, Bedrijf, Verkeer en Groen. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan. De strijdheid betreft:

- de hoogte van de nieuw te bouwen woontoren;

- de hoogte van het bestaande appartementencomplex met de extra verdieping;

- op de bestemming bedrijf zijn geen parkeervoorzieningen toegestaan, behorende bij woningen;

- op de bestemmingen verkeer en groen zijn geen woningen toegestaan.

Het bouwplan kan niet gerealiseerd worden met een binnenplanse- of buitenplanse ontheffing van het bestemmingsplan op grond van respectievelijk artikel 3.6 en 3.23 Wro (oud) te verlenen. Daarmee is de enige juridisch-planologische procedure voor het mogelijk maken van het ingediende bouwplan (afgezien van het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan) het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10 Wro (oud).