direct naar inhoud van 4.7 Bodem
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

4.7 Bodem

In mei 2008 is door IDDS B.V. een verkennend en nader onderzoek (kenmerk 07089163/BNO/rap1, d.d. 19-05-2008) uitgevoerd op een deel van de locatie (kadastraal sectie P2960; het deel waar nu het autoreparatiebedrijf en het bestaande appartementencomplex gevestigd zijn). Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de grond en het grondwater hooguit licht verontreinigd zijn. In juni 2010 is door Milieuadviesbureau Adverbo B.V. een verkennend onderzoek (kenmerk 10.10.2911.2121, d.d. 03-06-2010) uitgevoerd op het nog niet onderzochte deel van de locatie (kadastraal sectie P2458; hier is nu het trafohuisje gesitueerd en met de realisatie van het bouwplan zal op deze locatie een nieuwe woontoren worden gebouwd). Uit dit onderzoek blijkt dat op deze locatie eveneens slechts hooguit lichte verontreinigingen in grond en grondwater zijn aangetroffen.

De bodemkwaliteit van de locatie is, naar aanleiding van beide onderzoeken, voldoende bekend en zal geen belemmering vormen voor het gebruik wonen. Indien bij de herinrichting grond wordt afgevoerd of toegepast op de locatie, dient dit conform de van overheidswege gestelde regels plaats te vinden. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit.

Beide onderzoeksrapporten behorende bij de bodemonderzoeken zijn bijgevoegd als bijlage.

Op basis van de uitkomsten van de bodemonderzoeken geldt er geen saneringsplicht voor deze locatie. De ontwikkelaar is echter desalniettemin voornemens om de gronden, waar lichte verontreinigingen zijn aangetroffen (waar eerst het autogaragebedrijf was gevestigd en waar nu het parkeerterrein gerealiseerd zal worden) toch te saneren.