direct naar inhoud van 2.4 Beschrijving bouwplan
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

2.4 Beschrijving bouwplan

Het bouwplan, dat middels het te nemen projectbesluit mogelijk wordt gemaakt, is op 19 februari 2010 formeel bij de gemeente Leiden ingediend. Het bouwplan is geregistreerd onder het bouwplannummer 100200. De bouwtekeningen behorend bij het bouwplan zijn als bijlage bij dit projectbesluit gevoegd. Het bouwplan gaat uit van de sloop van het autoreparatiebedrijf 'Morsgarage', de nieuwbouw van een woontoren en de renovatie van het bestaande appartementencomplex.

Met het nu voorliggende bouwplan wordt onder andere de bouw van een nieuwe woontoren van negen bouwlagen gerealiseerd. Op de begane grond zal ruimte gecreëerd worden voor tijdelijke bergingen, stallingsruimte voor fietsen, opslag van huishoudelijk afval en voor twee appartementen. Op de eerste tot en met de zevende verdieping worden vier wooneenheden per verdieping gerealiseerd. Op de achtste en bovenste verdieping worden drie wooneenheden gebouwd. In de nieuwe woontoren komen dan in totaal 33 zelfstandige woonruimtes. De nieuwe woontoren wordt ongeveer 27 meter hoog.

Daarnaast wordt de bestaande bouw aangepast. Allereerst bestaat deze aanpassing uit de sloop van het autoreparatiebedrijf. Het bestaande appartementencomplex bestaat nu uit zes verdiepingen. Op de begane grond van het gebouw zijn bergingen gevestigd. De overige verdiepingen bestaan uit zeven appartementen per verdieping. De appartementen hebben een oppervlakte van ongeveer 35 a 40 m2. In totaal zijn er 35 appartementen in het bestaande gebouw gevestigd. Deze bestaande appartementen blijven ongewijzigd. Door de sloop van het autoreparatiebedrijf ontstaat de mogelijkheid om op de begane grond zeven extra woningen te realiseren. De huidige bergingen komen hierdoor te vervallen. Daarnaast wordt bovenop de bestaande bouw een extra woonlaag geplaatst, waardoor het appartementencomplex uit zeven lagen zal bestaan. Op deze extra etage worden vijf nieuwe appartementen gerealiseerd. Na realisatie van het bouwplan zal het reeds bestaande appartementencomplex uitgebreid zijn met 12 wooneenheden. Door deze extra bouwlaag wordt het appartementencomplex ongeveer 21 meter hoog. In totaal bestaat dit gebouw dan uit 47 appartementen.


De bergingen op de begane grond van de nieuwbouw toren zullen tijdelijk zijn. Op dit moment zijn op begane grond van het bestaande appartmentencomplex bergingen gevestigd. SHWJ verwacht dat ze op het moment van herbestemmen van de begane grond van het bestaande gebouw ongeveer 15 contracten hebben lopen voor individuele bergruimtes. De huidige individuele bergingen zullen worden herbestemd tot woonruimte en worden teruggebracht op de begane grond in de nieuwbouwvolume. Op het moment van beëindiging van de contracten voor de individuele bergruimte worden de tijdelijke bergruimtes in de nieuwbouwtoren verwijderd en maken deze plaats voor een derde wooneenheid op de begane grond. De raamopeningen en kozijnen voor deze wooneenheid worden met de bouw opgeleverd en en tijdelijk afgewerkt aan de binnenzijde met een semitransparante folie, zodat het aanzicht op de bergingen niet hinderlijk is en eenvoudig verwijdering mogelijk is. Na realisatie van de extra wooneenheid op de begane grond van de nieuwbouw, bestaat dit gebouw uit 34 zelfstandige woonruimtes.


Bestaande situatie:

Laag appartementencomplex: totaal 6 lagen/verdiepingen

Verdieping   Aantal appartementen   Type  
begane grond   0   Bergingen  
eerste verdieping   7   Bestaand  
tweede verdieping   7   Bestaand  
derde verdieping   7   Bestaand  
vierde verdieping   7   Bestaand  
vijfde verdieping   7   Bestaand  
     
totaal   35    


Totaal oude situatie: 5 x 7 = 35 appartementen


Nieuwe situatie

Laag appartementencomplex: totaal 7 lagen/verdiepingen

Verdieping   Aantal appartementen   Type  
begane grond   7   Type G1 5x, type G2 2x  
eerste verdieping   7   zoals bestaand  
tweede verdieping   7   zoals bestaand  
derde verdieping   7   zoals bestaand  
vierde verdieping   7   zoals bestaand  
vijfde verdieping   7   zoals bestaand  
zesde verdieping   5   Type F1 3x, type F2 1x, type F3 1x  
     
totaal   47    


Woontoren: totaal 9 lagen/verdiepingen

Verdieping   Aantal appartementen   Type  
begane grond   3   Type A 1x en type B 1x, bergingen (deze komen te vervallen voor een type C 1x) en stallingsruimte voor fietsen.  
eerste verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
tweede verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
derde verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
vierde verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
vijfde verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
zesde verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
zevende verdieping   4   Type A 1x, type B 2x, type C 1x  
achtste verdieping   3   Type D 2x en Type E 1x  
     
totaal   34    


Totaal nieuwe situatie: 47 + 34 = 81 appartementen

Uiteindelijk zullen door de realisatie van het bouwproject 46 nieuwe wooneenheden worden gerealiseerd. Na het uitvoeren van het bouwplan en het wijzigen van de individuele bergruimtes naar een extra woonruimte zijn er op deze locatie in totaal 81 wooneenheden gevestigd.

Het bouwplan bestaat uit verschillende type woningen. Deze typen worden in onderstaande tabel toegelicht.Verschillende type woningen:

Type   Aantal   Toelichting  
A   8   37.9 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
B   15   37.8 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
C   8   40.0 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
D   2   27.9 m2 woonkamer/ keuken/ slaapkamer/ badkamer/ hal  
E   1   23.1 m2 woonkamer/ keuken/ slaapkamer/ badkamer/ hal  
F1   3   22.3 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
F2   1   23.5 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
F3   1   23.5 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
G1   5   23.8 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal  
G2   2   24.3 m2 woonkamer/ keuken/ slaapdeel/ badkamer/ hal
 
Bestaand   35    
     
totaal   81    

Op het terrein waar nu het autoreparatiebedrijf is gevestigd, wordt ten behoeve van het bouwplan een parkeerterrein gerealiseerd. Op dit parkeerterrein komen 28 parkeerplaatsen. Daarnaast worden twee extra langsparkeerplaatsen op het openbaar gebied aan de straat gecreëerd.