direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

1.4 Leeswijzer

De toelichting bij het projectbesluit Morsweg-Rijnoever bestaat uit een zevental hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding tot het plan uiteengezet, wordt het plangebied afgebakend en het daarop vigerende bestemmingsplan toegelicht.


Hoofdstuk 2 biedt een overzicht van de ontwikkeling van het plangebied en licht toe welke ontwikkelingen en achtergronden tot de recent beoogde nieuwbouw hebben geleid. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk dieper bij de beschrijving van het plan stilgestaan.


In hoofdstuk 3 van het voorliggend projectbesluit wordt aandacht besteed aan nationale, provinciale en gemeentelijke beleidskaders, voor zover van belang voor het plangebied.


In hoofdstuk 4 volgt een overzicht van de bij wet verplichte onderzoeken op onderwerpen als externe veiligheid, geluidsoverlast, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en milieuzoneringen.


In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de procedurele aspecten van het projectbesluit.


De uitvoerbaarheid van het plan komt aan de orde in hoofdstuk 6.


Hoofdstuk 7 gaat tenslotte dieper in op overleg en communicatie.