direct naar inhoud van 1.3 Geldend bestemmingsplan
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

1.3 Geldend bestemmingsplan

Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan "Transvaal", vastgesteld door de gemeenteraad op 7 januari 2010. De herontwikkeling van het appartementencomplex aan de Morsweg-Rijnoever is wel benoemd in de toelichting van het bestemmingsplan, maar de plannen waren niet concreet genoeg om op te nemen in het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan is de locatie van het bouwplan conserverend bestemd voor Wonen, Bedrijf, Verkeer en Groen. De bestemmingen zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorige bestemmingsplan Transvaal, dat is vastgesteld door de gemeenteraad in 1981.

Tegen het huidige bestemmingsplan was een verzoek om voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Raad van State heeft positief op dit verzoek beslist. Hierdoor was een deel van het bestemmingsplan niet in werking getreden, totdat de Raad van State een uitspraak heeft gedaan op het beroep dat tegen het bestemmingsplan is ingesteld. Op 16 november 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Alle beroepen zijn ongegrond verklaard. Hiermee is het volledige bestemmingsplan Transvaal onherroepelijk geworden.