direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Morsweg Rijnoever
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00003-0201

1.1 Aanleiding

Het door Stichting Huisvesting Werkende Jongeren ingediende bouwplan voor de herontwikkeling van het appartementencomplex aan de Morsweg-Rijnoever voorziet in de uitbreiding van het bestaande appartementencomplex en de nieuwbouw van een woontoren aan de Morsweg op de hoek met de Rijnzichtstraat. De nieuwe wooneenheden betreffen kleine appartementen voor startende jongeren op de arbeidsmarkt.

Deze herontwikkeling aan de Morsweg-Rijnoever is strijdig met het huidige bestemmingsplan Transvaal. In december 2009 is een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied vastgesteld. De plannen voor deze ontwikkeling waren echter te weinig concreet om in het nieuwe bestemmingsplan Transvaal op te nemen. In dit bestemmingsplan is derhalve de huidige, bestaande situatie positief bestemd. Op 19 februari 2010 is een concreet bouwplan ingediend, dat juridisch-planologisch slechts mogelijk kan worden gemaakt, middels het nemen van een projectbesluit. Deze toelichting vormt samen met de bijgevoegde plancontour en bijlagen de ruimtelijke onderbouwing voor dit projectbesluit, zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro oud).