direct naar inhoud van 7.2 Inspraak
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

7.2 Inspraak

In Leiden is de Inspraakverordening van kracht. Op grond van die verordening moet voor ruimtelijke pannen, waaronder het projectbesluit, een inspraakprocedure worden gevolgd. Gezien het feit dat de verbinding reeds in het vigerende bestemmingsplan is opgenomen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten ingevolge artikel 2, lid 2 sub d van de Inspraakverordening geen inspraak te voeren. De wettelijke zienswijzentermijn wordt voldoende geacht om aan eenieder de gelegenheid te geven zijn of haar mening over het projectbesluit kenbaar te maken.