direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het ontwerpbesluit voor het te nemen projectbesluit zal gedurende een periode van zes weken voor zienswijzen ter inzage worden gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder een zienswijze met betrekking tot het voornemen indienen. Op voorhand zijn er geen aanwijzingen dat het plan maatschappelijk niet uitvoerbaar zou zijn. Voor het openstellen van de weg voor doorgaand verkeer, een goede ontsluiting en de (verkeers)veiligheid is het maken van een permanente verbindingsweg van cruciaal belang. Reeds in het vigerende bestemmingsplan is de mogelijkheid van een ontsluitingsweg genoemd. Belangen van derden lijken op voorhand niet geschaad te worden als gevolg van het bouwplan: de onmiddellijk betrokkenen hebben baat bij een goede verbinding tussen het Bio Science Park en Nieuw Rhijngeest Zuid.