direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

6.1 Economische uitvoerbaarheid

In een brief van 4 mei 2010 stelt de Universiteit Leiden zich financieel garant voor de aanleg van de wegverbinding. De universiteit stelt dat zij voor eigen rekening en risico de weg zal realiseren. Hiermee is het project financieel uitvoerbaar. De Grondexploitatiewet is op onderhavig initiatief niet van toepassing.