direct naar inhoud van 5.2 Geldend planologisch regime
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

5.2 Geldend planologisch regime

Vigerend bestemmingsplan en bestemmingen

Het geldende planologische regime voor deze locatie is vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan. Het vigerende bestemmingsplan voor deze locatie is 'Leeuwenhoek Station 1992'. De bestemming ter plaatse is 'Groenvoorzieningen' (artikel 18). Op de plankaart van het bestemmingsplan is daarnaast een aanduiding 'Ontsluitingsweg' alsmede een aanduiding 'Fiets- en voetgangersroute' (artikel 23) opgenomen. In de voorschriften van het bestemmingsplan wordt de aanduiding 'Ontsluitingsweg' niet nader omschreven. Binnen de artikelen 18 en 23 is de aanleg van een weg voor autoverkeer niet toegestaan.


Toetsing aan bestemmingsplan

Het aanleggen van een ontsluitingsweg voor autoverkeer is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Een openbare weg is niet toegestaan binnen de bestemming groenvoorzieningen.