direct naar inhoud van 4.7 Geluid
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

4.7 Geluid

Op basis van de geleverde intensiteiten (etmaal intensiteit motorvoertuigen 1310/2540), uitgaande van 50 km/uur en een wegdekverharding van dichtasfaltbeton (referentiewegdek) bedraagt de geluidbelasting langs deze weg (Verlengde Wassenaarseweg) op 40 meter afstand 48 dB. Hiermee wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. Dit betekent dat indien zich geen geluidgevoelige bestemmingen binnen deze afstand langs de weg bevinden voor geluid geen belemmeringen gelden.Uit kaartmateriaal is op te maken dat zich binnen deze afstand inderdaad geen geluidgevoelige bestemmingen bevinden.