direct naar inhoud van 4.4 Kabels en Leidingen
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

4.4 Kabels en Leidingen

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat niet alleen de fysieke omgeving boven de grond geschikt is voor deze ontwikkelingen, maar de ook de situatie onder de grond zich hiervoor leent. Daarom is bij de planvorming een onderzoek gedaan naar aanwezigheid van kabels en leidingen. Het gemeentelijke ingenieursbureau heeft van alle in Leiden actief zijnde nutsbedrijven een overzicht van kabels en leidingen vastgesteld. De kabels en leidingen in het plangebied en de omgeving ervan staan de voorgestane ontwikkeling niet in de weg.