direct naar inhoud van 3.1 Inventarisatie van het plangebied
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

3.1 Inventarisatie van het plangebied

Het plangebied betreft de onderdoorgang onder de autosnelweg A44 alsmede het verlengde hiervan richting de Wassenaarseweg. Een deel van het plangebied is momenteel ingevuld met groen, een deel bestaat uit een tijdelijke ontsluitingsweg en een fietspad. Het plangebied verbindt twee gebieden: de Leeuwenhoek (Leiden) in het oosten en Nieuw Rhijngeest Zuid (Oegstgeest) in het westen. Beide gebieden vormen tezamen het Leiden Bio Science Park (LBSP). Op dit bedrijventerrein bevindt zich een cluster van bedrijven in de LifeScience sector alsmede diverse universitaire gebouwen. Het gebied wordt flink uitgebreid. Nieuw Rhijngeest Zuid is een bedrijventerrein in ontwikkeling op Oegstgeester grondgebied. Dit terrein is op dit moment bebouwd met tijdelijke studentenwoningen en het wetenschappelijk museum Corpus. In de toekomst moet dit terrein aansluiten bij de Leeuwenhoek en daarmee samen met de Leeuwenhoek een van de grootste BioScience clusters van Nederland worden. Hiertoe heeft de gemeente Oegstgeest reeds een voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Op dit moment zijn Corpus en de studentenwoningen ontsloten via een tijdelijke autoweg en fietspad onder de A44 door. Ook loopt er een fietspad vanaf de Wassenaarseweg richting Oegstgeest. Nieuw Rhijngeest Zuid is per 2010 aangesloten op de provinciale weg N206.
De huidige verbindingsweg is in eerste instantie aangelegd als bouwweg voor het te ontwikkelen gebied "Rhijngeest Zuid" en is nooit verbeterd. De bestrating is zeer slecht. Er bevindt zich bovendien een houten overkluizing van de waterleiding op het wegdek en twee tijdelijk verkeersdrempels in de bestrating. Ook is de aansluiting op de Wassenaarseweg niet correct aangegeven. Het is dus noodzakelijk de infrastructuur zo snel mogelijk aan te pakken.Gezien de definitieve aard van Corpus en de toekomstige ontwikkeling van het gehele gebied Nieuw Rhijngeest Zuid is een permanente ontsluiting naar Oegstgeest en Leiden zeer gewenst. Deze verbinding vormt een belangrijke schakel tussen beide terreinen.

De grond is kadastraal verdeeld onder twee eigenaren: de gemeente Leiden is eigenaar van de grond ten oosten van de snelweg, deze grond is kadastraal bekend onder sectie X, nummer 4247 gedeeltelijk. De grond onder de snelweg is eigendom van de Staat (Verkeer en Waterstaat) en bekend onder sectie X, nummer 4066 gedeeltelijk. Een deel van de grond waar volgens planning de nieuwe weg over zal lopen is nu nog groen, voor een deel zal de nieuwe weg over het tracé van de huidige weg lopen.