direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het beleidskader dat van belang is voor de functionele en ruimtelijke aspecten die worden vastgelegd in dit projectbesluit. In paragraaf 2.2. wordt het ruimtelijk planologisch beleidskader beschouwd en voorzien van een conclusie. Paragrafen 2.3 tot en met 2.7 bevatten de beleidskaders van relevante sectorale aspecten. De onderzoeksresultaten van deze aspecten ten aanzien van onderhavige ontwikkeling zijn terug te vinden in hoofdstuk 4.