direct naar inhoud van 1.3 Vigerende bestemmingsplannen
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

1.3 Vigerende bestemmingsplannen

Voor het plangebied vigeert één bestemmingsplan; Leeuwenhoek Station 1992. In de onderstaande tabel is de relevante informatie van dit bestemmingsplan opgenomen.

Bestemmingsplan   Vastgesteld   Goedgekeurd   Kroonbesluit  
Leeuwenhoek Station 1992   29 juni 1993   22 februari 1994   niet van toepassing