direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Verlengde Wassenaarseweg
Status: ontwerp
Plantype: projectbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.PB00001-0201

1.1 Aanleiding

Dit stuk vormt de ruimtelijke onderbouwing zoals bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) voor het project 'Verlengde Wassenaarseweg'.

Op 24 augustus 2010 is door de Universiteit Leiden een verzoek om een aanlegvergunning ingediend. Het gaat om het maken van een permanente onderdoorgang tussen Rhijngeest Zuid (onder de A44 door) naar het Leiden Bio Science Park ter plaatse van de huidige Verlengde Wassenaarseweg. Dit verzoek is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan 'Leeuwenhoek Station 1992'. Het is daarom ook een verzoek tot het nemen van een projectbesluit (conform artikel 3.10 Wro) en een verkeersbesluit, alsook het verzoek tot het verlenen van de vereiste aanlegvergunning.

Het college van burgemeester en wethouders van Leiden is voornemens dit projectbesluit te nemen en daartoe de vereiste procedure op te starten.