direct naar inhoud van 6.1 Economische uitvoerbaarheid
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

6.1 Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van het voorliggende bestemmingsplan is gewaarborgd. In het bestemmingsplan wordt de huidige situatie vastgelegd zoals deze zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld, in een actueel plan. Er vloeien dus geen directe economische gevolgen voort uit dit plan. Door het conserverend karakter van het plan behoeft geen exploitatieplan, zoals bedoeld in artikel 6.12, lid 1 Wro te worden opgesteld.