direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van voorliggend bestemmingsplan wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Leiden en het gebied van de Hogewoerd e.o. Hierbij komt ook de de demografische opbouw van De Hogewoerd e.o.aan de orde. Hoofdstuk 3 bevat het beleidskader, dat ruimtelijk relevant is voor de opstelling van dit bestemmingsplan, zowel op landelijk, regionaal als plaatselijk niveau. In hoofdstuk 4 worden de in dit bestemmingsplan gemaakte keuzes gemotiveerd. Per sectoraal onderwerp is een paragraaf opgenomen, waarin eerst kort het toetsingskader, bijvoorbeeld een wet of beleid, wordt aangegeven. Hoofdstuk 5 is gewijd aan de juridische planbeschrijving. Hoofdstuk 6 heeft betrekking op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid.