direct naar inhoud van 1.3 Vigerend bestemmingsplan
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

1.3 Vigerend bestemmingsplan

In het plangebied van onderhavig bestemmingsplan vigeren drie bestemmingsplannen:

Het bestemmingsplan voor de Hogewoerd e.o. (herziening 1991) is vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 1991. Het is ouder dan 10 jaar en dient daarom geactualiseerd te worden. Overigens betreft dit wel al een bestemmingsplan met de status van beschermend bestemmingsplan. Het is daarom behoudens de Plantage, waar sprake was van een nieuwe ontwikkeling, niet meegenomen bij de bestemmingsplannen Binnenstad I en II.

De Plantage is een onderdeel van bestemmingsplan Binnenstad I. Onderdeel van het bestemmingsplan uit 1991 is echter wel het 'Uitwerkingsplan voor de woningbouwlocatie in het stegengebied tussen het Levendaal en de Hogewoerd". Dit is vastgesteld op 20 februari 1996 door B & W, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 23 juli 1996 en bij de uitspraak van de Raad van State op 21 januari 1997 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan voor de parkeergarage gelegen tussen het Levendaal, Korevaarstraat, Kaardesteeg en de Sint Jorissteeg, vastgesteld op 22 februari 1984 is eveneens verouderd. Het plangebied van deze locatie sluit aan bij het plangebied van de Hogewoerd e.o. Het is daarom logisch deze locatie gelegen ten oosten van de Korevaarstraat, tevens de grens met het plangebied van Binnenstad II, bij dit bestemmingsplan te betrekken.

De tabel hieronder geeft een overzicht van de op dit moment geldende bestemmingsplannen in het plangebied met de data van vaststelling door de gemeenteraad, de goedkeuring door Gedeputeerde Staten en Kroonbesluit.

bestemmingsplan   vastgesteld   goedkeuring   Kroon cq Raad van Statebesluit  
Hogewoerd e.o herziening 1991   17 december 1991    
 
Uitwerkingsplan voor voor de woningbouwlocaties in het stegengebied tussen de Hogewoerd en het Levendaal   20 februari 1996   23 juli 1996   21 januari 1997  
Parkeergarage Sanders   22 februari 1984   10 juli 1984   21 januari 1987