direct naar inhoud van Artikel 22 Algemene bouwregels
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

Artikel 22 Algemene bouwregels

22.1 Historische achterhuizen en tuinmuren

Ten behoeve van het behoud en de instandhouding van historische achterhuizen bij monumentale of beeldbepalende panden en tuinmuren geldt, dat deze blijven toegestaan binnen de daaraan gegeven bestemming in hoofdstuk 2 in afwijking van de regels voor erf- en tuin bebouwing, mits zij behoren tot het monument of beeldbepalend pand. Het is toegestaan de betreffende tuinmuren en achterhuizen te restaureren en zonodig in verband daarmee te herbouwen ook als daarbij afgeweken moet worden van de in deze regels genoemde maten.