direct naar inhoud van Artikel 20 Beeldbepalende bouwwerken
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

Artikel 20 Beeldbepalende bouwwerken

20.1 Nadere bouwregels

In afwijking van de regels behorende bij de ter plaatse geldende bestemming, mogen bouwwerken, welke op de verbeelding zijn aangegeven als karakteristiek gedeeltelijk worden vernieuwd en veranderd, mits;

  • a. het uitwendig karakter van het bouwwerk niet wordt veranderd voor wat betreft de hoofdafmetingen en onderlinge verhoudingen, de dakvorm, de nokrichting en de dakhelling alsmede de gevelindeling door ramen, deuropeningen en erkers;
  • b. overigens voldaan wordt aan het bepaalde in de bouwvoorschriften behorende bij de ter plaatse geldende bestemming.

20.2 Afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag mag afwijken van het bepaalde in artikel 20.1 aanhef en onder a. mits:

  • a. de karakteristieke waarden van het bouwwerk niet in onevenredige mate worden aangetast;
  • b. bij verandering of complete vernieuwing van het beeldbepalend pand met het desbetreffende beeldbepalende pand identieke en/of gelijkwaardige karakteristieke waarden worden teruggebracht;
  • c. indien vooraf een advies is gevraagd aan de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke kwaliteit.