direct naar inhoud van Artikel 18 Waarde - Beschermd Stadsgezicht
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0101

Artikel 18 Waarde - Beschermd Stadsgezicht

18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Beschermd Stadsgezicht' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de met het beschermd stadsgezicht verbonden cultuurhistorische waarden, zoals nader omschreven in de toelichting bij de aanwijzing tot Beschermd Stadsgezicht Leiden binnen de Singels en in de toelichting die het onderhavige bestemmingsplan vergezelt.

18.2 Toepassing

Bij de beoordeling van aanvragen voor omgevingsvergunningen, het afwijken van deze regels en het toepassen van de bevoegdheid tot het stellen van nadere eisen wordt de cultuurhistorische waarde van het Beschermd Stadsgezicht Leiden binnen de Singels zoals in artikel 18.1 wordt bedoeld mede in overweging genomen.