direct naar inhoud van Artikel 1 Waarde - Archeologie 1
Plan: Paraplu TEST
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.TEST01-0003

Artikel 1 Waarde - Archeologie 1

1.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Waarde - Archeologie 1 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van het aangewezen beschermd archeologisch monument in de zin van artikel 3 van de Monumentenwet 1988.

1.2 Bouwregels

1. Op deze gronden mogen ten behoeve van de in artikel 1.1 bedoelde bestemming uitsluitend gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde worden gebouwd die voor aanvullend of definitief archeologisch onderzoek (opgraven) noodzakelijk zijn, mits de bepalingen van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 vooraf in acht zijn genomen.

2. Tevens mogen op deze gronden gebouwen/bouwwerken geen gebouwen zijnde worden opgericht voor de primaire bestemming(en) als bedoeld in het betreffende bestemmingsplan, mits de bepalingen van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 vooraf in acht zijn genomen.