direct naar inhoud van 2.2 Inventarisatie van het plangebied
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0202

2.2 Inventarisatie van het plangebied

Het plangebied ligt in het oostelijk deel van de Binnenstad. De Hogewoerd sluit direct aan op het kernwinkelgebied en vormt de oostelijke aanlooproute naar het centrum. De bebouwing, waarvan een belangrijk deel van cultuurhistorisch belang, heeft een gevarieerd karakter. Het Levendaal aan de zuidkant van het plangebied is een belangrijke route voor gemotoriseerd verkeer, waaronder de autobussen van het openbaar vervoer naar het centrum. Het gebied heeft een sterk gemengd karakter. Het westelijk deel van de Hogewoerd heeft een centrumuitstraling, richting het oosten neemt het woonkarakter toe.

2.2.1 Functionele aspecten

Wonen

Het wonen in deze binnenstadswijk vindt voor een groot deel plaats in de de panden met cultuurhistorische waarden. Deze panden worden op verschillende manieren bewoond, als zelfstandig woonhuis, appartementsgewijs of in de vorm van kamerbewoning.

Nieuwbouw en verbouw in het kader van de stadsvernieuwing is de afgelopen periode vanaf 1985 tot stand gekomen op diverse locaties. De nieuwbouw is daarbij zeer gedifferentieerd te noemen.

 • Lambertushof;/Levendaal/Hogewoerd; sociale huurappartementen voor ouderen en woningen en wooneenheden appartementen voor studentenhuisvesting
 • Oranjeboomstraat; huurappartementen.
 • Catrijnestraat; huurappartementen
 • Levendaal/Geregracht; koopappartementen
 • Levedaal/ Hogewoerd/Bolwerstraat: koopappartementen
 • Levendaal / hoek 4de Binnenvestgracht; sociale huurappartementen
 • Kaardesteeg/Nieuwebrugsteeg; eengezinshuizen koop sector.
 • Spilsteeg/Wielmakersteeg; gerestaureerde woonhuizen, bestaande uit overwegend eengezinshuizen.

Het betreft in totaal circa 275 woningen.

Maatschappelijke voorzieningen

In het plangebied zijn weinig maatschappelijke voorzieningen. De centrum voorzieningen, zoals het Stadhuis en culturele voorzieningen als de Stadsgehoorzaal bevinden zich echter in nabij gelegen centrumwijken. Andere maatschappelijke voorzieningen zoals bijvoorbeeld basisscholen en kinderopvang bevinden zich ook in de wijken om de Hogewoerd heen (gebied van de Zuidelijke Schil, omgeving van de Vliet, het Rapenburg).

Detailhandel

Detaihandel is naast de woonfunctie het sterkst vertegenwoordigd in het plangebied. Ook deze kent een gedifferentieerd karakter. Naast de in het algemeen kleinschalige winkels aan de Hogewoerd bevinden zich in de wijk aan de rand bij het Levendaal twee grote supermarkten.

Langs het Levendaal bevindt zich voorts nog een relatief grootschalige rijwiel winkel met een reparatiewerkplaats en een meubelwinkel.

Horeca, ontspanning en vermaak

De grootste concentratie van horecabedrijven treft men aan in het westelijk deel van de Hogewoerd en aan het Gangetje. Het gaat om vier restaurants, een eetcafé en een café. Dit gedeelte hoort ook bij het centrumgebied.

Daarnaast bevinden zich verspreid door de wijk nog diverse solitaire horecavestigingen en anderssoortige vestigingen in de categorie ontspanning en vermaak. Het betreft:

 • een broodjeszaak in de Sint Jorissteeg
 • een restaurant en een snackbar aan het Levendaal
 • een cafe aan de Hogewoerd/hoek Utrechtse Veer
 • een studentensocieteit aan de Hogewoerd
 • een snookercentrum aan de Hogewoerd
 • twee seksinrichtingen aan de Kraaierstraat en aan de Rijnstraat

Bedrijven, kantoren, dienstverlening

In de wijk bevinden zich nog maar enkele specifieke bedrijven. Het betreft een wasserij, een aardappelgroothandel aan de Geregracht, een schildersbedrijf aan de Dwars Bolwerkstraat. Kantoren en dienstverlenende bedrijven komen ook voor in het plangebied.

Overige functies in het plangebied

Er bevindt zich een yogacentrum en een creativiteitscentrum aan de Hogewoerd.

Groenvoorzieningen

In het plangebied zelf zijn behalve het plantsoen bij de Lambertushof geen andere groenvoorzieningen. Wel bevindt zich bij het Utrechtse Veer/Veerstraat nog een klein pleintje met haaglinden en enkele zitbanken.

2.2.2 Verkeer en infrastructuur

Verkeersstructuur

Het plangebied wordt doorsneden door een aantal wegen die een belangrijke rol spelen in de verkeersafwikkeling van en naar de Leidse binnenstad. Het betreft in de eerste plaats het Levendaal, die via de Plantagelaan in verbinding staat met De Hoge Rijndijk. In het verlengde van de Hooigracht betreft het de Watersteeg, de Sint Jorissteeg en de Oranjeboomstraat. De Geregracht verbindt de Lammenschansweg.

Het openbaar vervoer

De hiervoor genoemde wegen zijn van belang voor het openbaar autobusvervoer door de binnenstad. Het betreft het openbaar vervoer in diverse richtingen.

Het (doorgaand) fietsverkeer

Door het plangebied lopen verschillende fietsroutes.

De verblijfsgebieden

De Hogewoerd is niet van belang voor het doorgaand autoverkeer. Het eerste deel tussen het Gangetje en de Sint Jorissteeg is zelfs alleen ingericht voor fietsers en voetgangers. Ook de overige straten, stegen en pleintjes binnen het plangebied hebben voornamelijk een verblijfsfunctie.

Parkeren

Het plangebied is een onderdeel van de Leidse Binnenstad waar een systeem voor betaald parkeren is ingevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat de situatie in het plangebied toereikend is en er gedurende het gehele etmaal voldoende plaatsen aanwezig zijn. Een representatief beeld geeft bijgaand kaartje aan van de situatie op donderdagavond in september 2003, 2006 en 2009 om 19.00 uur. Zie bijlage 4 van de toelichting.

Behalve de parkeergelegenheid op straat bevindt zich in de wijk ook nog de Hoogvlietparkeergarage met een capacieit van 372 plaatsen. In deze garage is voldoende capaciteit beschikbaar. De aan het Levendaal gelegen Dekamarkt beschikt daarnaast over 15 overdekte parkeerplaatsen voor bezoekers. De daarboven gelegen appartementen beschikken over eigen parkeerplaatsen binnen dit complex.