direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0202

1.1 Aanleiding

De gemeente Leiden is voornemens haar bestemmingsplannen voor de bebouwde kom te actualiseren. Het doel van de nieuwe digitale bestemmingsplannen is een adequate, up-to-date juridische regeling voor de stad. Voor het plangebied Hogewoerd e.o. vigeren verschillende bestemmingsplannen. Deze regelingen zijn, gezien leeftijd en systematiek, onvoldoende toegesneden op de actuele situatie. Nieuwe bestemmingsplannen brengen weer overzicht en uniformiteit en daardoor een beter werkbare (zowel voor het ambtelijk apparaat als burger) en handhaafbare situatie.

Met de actualisering en digitalisering wordt bovendien bereikt dat de planologische regelingen weer up-to-date zijn en tevens wordt aangesloten op de landelijke verplichting tot digitale bestemmingsplannen.

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een adequate juridische regeling voor het bestemmingsplangebied, bestaande uit het gedeelte van de binnenstad gevormd door de Hogewoerd en omgeving. De gehele Leidse binnenstad heeft de status van beschermd stadsgezicht.

Het bestemmingsplan is primair gericht op conservering van van dit deel van de binnenstad. Nieuwe ontwikkelingen worden in principe niet meegenomen, tenzij deze tijdens het opstellen van voorliggend bestemmingsplan in procedure waren of deze reeds hebben doorlopen.