direct naar inhoud van Artikel 23 Algemene gebruiksregels
Plan: Hogewoerd e.o.
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00050-0202

Artikel 23 Algemene gebruiksregels

Onder strijdig gebruik, als bedoeld in artikel 7.10 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt in ieder geval verstaan;

  • a. het gebruik in strijd met de bestemmingen, zoals omschreven in hoofdstuk 2 van de planregels.
  • b. gebruik van gronden, gebouwen, bouwwerken en onderkomens ten behoeve van een seksinrichting en/of escortbedrijf, raamprostitutie en straatprostitutie, tenzij dit gebruik plaats vindt in een op de verbeelding nader met (si) aangeduid pand;