direct naar inhoud van 6.4 Inspraak
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

6.4 Inspraak

In Leiden is de Inspraakverordening van kracht. Op grond van die verordening moet voor ruimtelijke plannen een inspraakprocedure worden gevolgd. In de Inspraaknota, die als bijlage aan deze toelichting is toegevoegd, is een verslag opgenomen van de inspraakprocedure. Onderdeel daarvan is een terinzagelegging met de mogelijkheid om reacties aan burgemeester en wethouders kenbaar te maken. Tevens is een inspraakavond georganiseerd.