direct naar inhoud van 4.5 Bodem
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

4.5 Bodem

Bij de Milieudienst zijn diverse bodemonderzoeken bekend, uitgevoerd tussen 2007 en 2011. Uit de resultaten blijkt dat de grond en het grondwater niet of licht zijn verontreinigd. Plaatselijk is een beperkte sterke EOX-verontreiniging aangetroffen. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. Aanbevolen wordt om deze plaatselijke EOX-verontreiniging voor de herinrichting te verwijderen en dit te melden bij de Milieudienst. Opgemerkt wordt dat niet onder de bebouwing is onderzocht. De bodemkwaliteit is voldoende bekend en zal geen belemmering vormen voor onderhavig plan. Indien er grond wordt aan- of afgevoerd dient dit plaats te vinden conform de door de overheid gestelde regels. In het bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor meer informatie wordt verwezen naar de afdeling Bodem van de Milieudienst.