direct naar inhoud van 4.3 Kabels en leidingen
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

4.3 Kabels en leidingen

Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen is het van belang dat niet alleen de fysieke omgeving boven de grond geschikt is voor deze ontwikkelingen, maar ook of de situatie onder de grond zich leent voor deze ontwikkelingen.

Binnen het plangebied komen geen ondergrondse leidingen voor waarvoor een juridisch-planologische regeling nodig is in het kader van de Wro. Er ligt wel een straalverbindingspad ten behoeve van de telecommunicatie over het noordelijke deel van het plangebied. Deze verbinding is in het bestemmingsplan geregeld middels een dubbelbestemming. Dit betekent feitelijk dat de bouwhoogte gemaximaliseerd is tot respectievelijk 30 en 35 meter.