direct naar inhoud van 3.1 Inleiding
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

3.1 Inleiding

De regels en verbeelding van elk bestemmingsplan vormen bij wet een bindend juridisch toetsingskader voor ruimtelijke ontwikkelingen en het ruimtelijk gebruik van bouwwerken en gronden binnen het desbetreffende plangebied. Deze onderdelen van het bestemmingsplan zijn in die zin een vertaling van gewenst ruimtelijk beleid.

Dit hoofdstuk gaat in op het beleidskader dat van belang is voor de functionele en ruimtelijke aspecten die worden vastgelegd in dit bestemmingsplan. Het relevante beleid wordt per beleidsterrein weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt in de bestuurslagen nationaal, provinciaal, regionaal en gemeentelijk. Op het gebied van woningbouw, het voornaamste onderdeel van het bestemmingsplan 'Haagwegkwartier Noordwest' , bestaat geen relevant Europees ruimtelijk beleid.