direct naar inhoud van 2.3 Functionele structuur
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

2.3 Functionele structuur

In het plangebied komen diverse functies voor. Aan de hand van deze functies wordt hieronder een beeld gegeven van de beoogde ontwikkelingen in het nieuwe bestemmingsplan.

2.3.1 Wonen

Het plangebied zal grotendeels worden ingevuld met de bestemming Wonen.

Aan de noordzijde van het gebied (de voormalige ROC-locatie), gelegen tussen de Ter Haarkade, de Haagweg en de Toussaintkade komt een deel met de bestemming Wonen. Hier worden circa 38 eengezinswoningen in de vrije sector en circa 52 appartementen in de sociale huursector gebouwd. De bouwhoogtes in dit gebied betreffen maximaal 3 lagen voor de eengezinswoningen en 4 lagen en een plint voor het appartementengebouw.

Ten zuiden hiervan, gelegen op het voormalige terrein van de sportvelden, worden circa 56 grondgebonden laagbouwwoningen gerealiseerd samen met circa 100 appartementen. De bouwhoogtes voor deze woningen betreffen maximaal 3 lagen voor de eengezinswoningen en maximaal 7 woonlagen op een parkeerdek voor de appartementen.

Aan de zuidzijde wordt het gebied begrensd door een ontwikkeling van een dependance van het verpleeghuis Zuydtwijck en ca. 46 zorgwoningen. Deze ontwikkeling krijgt maximaal 5 woonlagen op een parkeerdek.

2.3.2 Maatschappelijke doeleinden

Zuidwest is een wijk met een hoog niveau aan maatschappelijke voorzieningen. Met name onderwijs-, sport-, gezondheidszorg- en ouderenvoorzieningen zijn er veel te vinden.

In het nieuwe bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest worden de maatschappelijke voorzieningen in het meest noordelijke deel gerealiseerd en in het meest zuidelijke deel van het plangebied. In het noorden komt een islamitisch centrum en in het zuiden een verpleeghuis. In dit verpleeghuis komt een combinatie van zorgwoningen en verpleeghuisfaciliteiten. Op de onderste verdieping komen diverse gemeenschappelijke zorgvoorzieningen die ook een wijkfunctie kunnen vervullen.

In het meest noordelijke bouwblok wordt naast woningen ook de mogelijkheid geboden voor het realiseren van een sociaal pension.