direct naar inhoud van 2.1 Inleiding
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de beoogde nieuwe ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt door onderhavig bestemmingsplan toegelicht. Dit betreft onderdelen uit het stedenbouwkundig plan Haagwegkwartier. De plannen voor het Haagwegkwartier die mogelijk worden gemaakt middels dit bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest bestaan uit de volgende onderdelen:

  • nieuwbouw voor een dependance van verpleeghuis Zuydtwijck
  • laagbouwwoningen en appartementen op de (noordelijke) sportvelden
  • een nieuw wooneiland en een islamitisch centrum (moskee) met bijbehorende functies in de noordelijkste punt, ten noorden van de Toussaintkade, grenzend aan de Haagweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0546.BP00034-0205_0001.png"

Naast de hiervoor beschreven ontwikkellocatie in het plangebied worden ook twee kleine reparaties meegenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft twee locaties aan de Meerhof en de Duinhof.
In het reeds vastgestelde bestemmingsplan Sportpark Boshuizerkade, waarin de herinrichting van de zuidelijke sportvelden is geregeld, is tevens de nieuwbouw aan de Boshuizerkade en de Willem Klooslaan meegenomen. Dit is ter vervanging van bestaande woningbouw uit het bezit van de woningbouwcorporatie Ons Doel. In het vastgestelde bestemmingsplan Sportpark Boshuizerkade is echter achterwege gelaten twee restant gebieden met de bestemming Wonen (die ontstaan bij realisatie van de nieuwbouw) te wijzigen in de bestemming Groen. Deze reparatie wordt alsnog meegenomen in onderhavig ontwerp bestemmingsplan.