direct naar inhoud van 1.6 Leeswijzer
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

1.6 Leeswijzer

De toelichting bij het bestemmingsplan Haagwegkwartier Noordwest bestaat uit een zevental hoofdstukken.

Na het inleidende hoofdstuk waarin de aanleiding tot het plan wordt beschreven zal in hoofdstuk 2 de plantoelichting aan bod komen. Hierin komt een overzicht van de ontwikkeling van het plangebied aan de orde en worden deze ontwikkelingen toegelicht.

In hoofdstuk 3 is een beschrijving van het relevante Rijks-, provinciale-, regionale- en gemeentelijke beleid opgenomen, voor zover van belang voor het plangebied.

In hoofdstuk 4 volgt een overzicht van de bij wet verplichte onderzoeken op het gebied van archeologie, externe veiligheid, geluidhinder, bodemkwaliteit, luchtkwaliteit en milieuzoneringen.

Hoofdstuk 5 omvat de juridische toelichting en in hoofdstuk 6 komt de uitvoerbaarheid van het plan aan de orde.

Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de handhaving van het plan beschreven.