direct naar inhoud van 1.5 Planproces
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

1.5 Planproces

Eind juni 2005 heeft de gemeenteraad van Leiden ingestemd met het Wijkontwikkelingsplan voor Leiden Zuidwest. In het wijkontwikkelingsplan ligt de nadruk op de sociale programma's. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan de economische en fysieke verbetering van de wijk. Eind 2005 is als eerste aanzet voor een stedenbouwkundig plan voor een deel van Zuidwest, namelijk het Haagwegkwartier, een discussiestuk opgesteld. In dit discussiestuk zijn de uitgangspunten voor het plan aangegeven. In dit stuk is tevens een schetsplan opgenomen dat door de gemeente Leiden, in goed overleg met de woningbouwcorporaties Portaal en Ons Doel, is gemaakt. In 2006 en 2007 is dit schetsplan in nauw overleg met Portaal, Ons Doel, Zuydtwijck en het bestuur van de Stichting Moslimgroep Leiden uitgewerkt tot een concept stedenbouwkundig plan (door OD205 Stedenbouw, onderzoek en landschap) en later tot een definitief stedenbouwkundig plan (door Inbo). Dit plan vormt de basis voor dit bestemmingsplan. Met ingang van 12 januari 2009 heeft het voorontwerp bestemmingsplan Haagwegkwartier in het kader van de inspraak op basis van de gemeentelijke Inspraakverordening zes weken ter inzage gelegen.

Om de voortgang in het proces te houden is het ontwerpbestemmingsplan daarna opgeknipt in twee bestemmingsplannen, te weten Sportpark Boshuizerkade (vastgesteld in januari 2010) en het onderhavige plan Haagwegkwartier Noordwest. Dit ontwerp bestemmingsplan zal na vaststelling door het college ter inzage worden gelegd voor een periode van 6 weken.