direct naar inhoud van Artikel 3 Groen
Plan: Haagwegkwartier Noordwest
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00034-0205

Artikel 3 Groen

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. openbaar groen, water, sportvoorzieningen, speelvoorzieningen en voet- en fietspaden;
  • b. binnen de bestemming passende bouwwerken, geen gebouwen zijnde zoals tunnels, water- en waterhuishoudkundige voorzieningen, viaducten, bruggen, abri's, duikers, fietsenstallingen, straatverlichting en straatmeubilair;
  • c. leidingen en nutsvoorzieningen, inclusief gebouwen ten behoeve van energieverdeling (trafohuisjes) met een maximaal oppervlak van 10 m2 en een maximale bouwhoogte van 3 m.

3.2 Bouwregels
3.2.1 Gebouwen
  • 1. Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van speelvoorzieningen gelden de volgende bepalingen:
    • a. per gebouw mag het grondoppervlak ten hoogste 10 m2 bedragen;
    • b. de bouwhoogte van gebouwen mag ten hoogste 2,5 m bedragen.

2. Binnen deze bestemming mogen geen gebouwen en overkappingen worden opgericht, met uitzondering van het bepaalde onder 1 en in artikel 3.1. onder c.

3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen, met uitzondering van lichtmasten waarvan de hoogte maximaal 9 m mag bedragen en met uitzondering van terrein- en erfafscheidingen die vanaf de voet gemeten maximaal 2 m hoog mogen zijn.