direct naar inhoud van Bijlagen bij de Toelichting
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Bijlagen bij de Toelichting

In voorliggend bestemmingsplan worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt ten behoeve van geluidsgevoelige functies. Een akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder hoeft daarom niet te worden uitgevoerd. Ook bodemonderzoek is om die reden op dit moment niet nodig.

Aangezien het bestemmingsplan geen ontwikkelingen mogelijk maakt, zal de luchtkwaliteit binnen het plangebied niet verslechteren. Daarom is een nadere verantwoording naar het aspect luchtkwaliteit niet nodig.