direct naar inhoud van 6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorontwerpbestemmingsplan ' De Waard' zal conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg worden gezonden naar de betreffende personen en instanties. Daarnaast zal het voorontwerpbestemmingsplan overeenkomstig de gemeentelijke inspraakverordening ter inzage worden gelegd. Na inspraak en vooroverleg zal het plan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelijke ordening doorlopen.

De resultaten van deze inspraak- en vooroverlegprocedure zullen te zijner tijd in deze toelichting worden vermeld.