direct naar inhoud van 5.5 Luchtkwaliteit
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

5.5 Luchtkwaliteit

Het plan maakt geen ontwikkelingen mogelijk, waardoor de luchtkwaliteit ter plaatse niet zal verslechteren. Derhalve is een nadere verantwoording naar het aspect luchtkwaliteit niet nodig. Ook uit de jaarrapportage luchtkwaliteit 2006 blijkt niet dat er binnen dit plangebied overschrijdingen plaatsvinden van de grenswaarden voor wat betreft de relevante luchtverontreinigde stoffen. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt dat moet worden aangetoond dat de luchtkwaliteit niet verslechterd.