direct naar inhoud van 4.3 Algemene bebouwingsregels
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

4.3 Algemene bebouwingsregels

Ter bescherming van de belangen van derden/belanghebbenden (zoals buren) en uit een oogpunt van een goede stedenbouwkundige en ruimtelijke kwaliteit, is het noodzakelijk om de bebouwingsmogelijkheden te limiteren. Dit betreft met name de situering, massa en hoogte van de bebouwing.

Bebouwingsgrenzen

In de praktijk blijkt het handig als direct duidelijk is waar gebouwd kan worden. Daartoe zijn bouwvlakken/bebouwingsgrenzen aangegeven. De mogelijkheden voor de toepassing van 'ondergronds' bestemmen, dus het bestemmen van functies 'onder' de grond, zijn gebiedsafhankelijk en daarom niet in de regels opgenomen. Bij toepassing is het van belang om rekening te houden met de bebouwingsgrenzen 'boven' de grond.

Bouwhoogtes en goothoogtes

Uitgangspunt is bestaande goot- en bouwhoogtes te hanteren. De toegestane hoogtes zijn op de verbeelding aangeduid.