direct naar inhoud van 3.10 Bouwen
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

3.10 Bouwen

3.10.1 gemeentelijk

Welstandsnota Leiden 2010

De gemeenteraad heeft op donderdag 18 februari 2010 de ‘Welstandsnota Leiden 2010’ vastgesteld. Een belangrijk verschil met de vorige nota is dat de welstand in grote delen van de stad een stuk minder streng wordt. Ook is de nieuwe welstandsnota toegankelijker en transparanter geworden en vanaf nu eenvoudig te raadplegen via deze website. De nieuwe nota is bedoeld als opvolger voor de huidige welstandstoets bij aanvragen van een bouwvergunning en is op 1 maart 2010 in werking getreden.

Vier niveaus

Er zijn vier welstandsniveaus: welstandsvrij, beheer met aandacht, terughoudend beheer en behoud. Zoveel mogelijk gebieden krijgen ‘terughoudend beheer’ als welstandsniveau. Dat is een lichte welstandstoets, met minimum eisen en zoveel mogelijk vrijheid voor de burger. Voor het beschermd stadsgezicht blijft het welstandsbeleid gericht op behoud van het waardevolle historische beeld.

Sneltoetscriteria

In de nieuwe nota zijn sneltoetscriteria voor veel voorkomende kleine bouwplannen als dakkapellen, aan- en uitbouwen, kozijnwijzigingen etcetera opgenomen. Soms hoeft er voor deze bouwplannen geen vergunning aangevraagd te worden. Is dat wel het geval dan gelden zo veel mogelijk de sneltoetscriteria. Als voldaan wordt aan de genoemde criteria kan zo’n bouwaanvraag snel afgehandeld worden; toetsing door de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is dan niet meer nodig.

De inzet voor welstand in het plangebied De Waard is terughoudend beheer, zowel voor de woonbuurt als voor het bedrijventerrein.