direct naar inhoud van 1.4 Leeswijzer
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van voorliggend bestemmingsplan wordt aandacht besteed aan de ontstaansgeschiedenis van Leiden en De Waard. Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan de demografische opbouw van De Waard . De gebiedsvisie komt aan de orde in hoofdstuk 4 t/m 7. In hoofdstuk 4 wordt het relevante beleid dat als basis dient voor dit bestemmingsplan besproken. De ruimtelijke karakteristiek en structuur worden besproken in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 beschrijft de functionele karakteristiek en structuur van het plangebied. De algehele gebiedsvisie komt aan de orde in hoofdstuk 7. In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de juridische planbeschrijving. De hoofdstukken 9 t/m 11 beschrijven verschillende onderzoeken en milieuaspecten. De uitvoerbaarheid van het plan komt aan de orde in hoofdstuk 12 en hoofdstuk 13 beschrijft hoe om te gaan met handhaving van het bestemmingsplan.