direct naar inhoud van 1.2 Begrenzing van het plangebied
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

1.2 Begrenzing van het plangebied

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Oude Rijn, het Rijn-Schiekanaal, de Nieuwe Rijn en de Zijlsingel.

Het plangebied De Waard omvat een gebied van twee vigerende bestemmingsplannen. Voor het gebied, begrensd door de Oude Rijn, de denkbeeldige verlenging van de Oosterstraat en van de Waardstraat, de Van Speykstraat, de Rijnkade en de Zijlsingel, geldt nu het stadsvernieuwingsplan 'Zeeheldenbuurt'. Voor het gebied gelegen binnen de Oosterstraat, de denkbeeldige verlenging van de Waardstraat, de Admiraal Banckertweg, de Evertsenstraat, de Nieuwe Rijn, het Rijn-Schiekanaal en de Oude Rijn geldt momenteel het bestemmingsplan 'De Waard'.

In de zuidoosthoek van het plangebied van dit bestemmingsplan De Waard is een uitsnede. Dit gedeelte (het voormalige Bracolterrein aan de Rijnkade) maakt deel uit van het beschermd stadsgezicht en is om die reden opgenomen in het bestemmingplan Zuidelijke Schil.

In dit op te stellen bestemmingsplan wordt nog geen rekening gehouden met het voorgenomen tracé voor de Ringweg Oost over het bedrijventerrein. Te zijner tijd zal een gedeelte van de Admiraal Banckertweg meegenomen worden in een afzonderlijk bestemmingsplan voor de ringweg. In paragraaf 2.3.2. wordt hier verder op ingegaan.