direct naar inhoud van Artikel 17 Algemene procedureregels
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 17 Algemene procedureregels

17.1 Ontheffing Wro

Met betrekking tot de voorbereiding van ontheffing ingevolge de Wet ruimtelijke ordening door Burgemeester en wethouders, geldt de volgende procedure:

  • a. Het voornemen wordt gepubliceerd in het plaatselijk huis-aan-huisblad.
  • b. Het voornemen ligt vervolgens zes weken ter inzage op het gemeentehuis.
  • c. Gedurende de periode van de ter-inzage-legging kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders.
  • d. Na afloop van de termijn van de ter-inzage-legging beslissen burgemeester en wethouders omtrent ontheffing.

17.2 Wijziging Wro

Met betrekking tot voorbereiding van de wijziging van het plan ingevolge de Wet ruimtelijke ordening door Burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.