direct naar inhoud van Artikel 8 Recreatie
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 8 Recreatie

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor Recreatie aangewezen gronden zijn bestemd voor sportieve en recreatieve doeleinden met de daarbij behorende ondersteundende horeca in de vorm van kantines en voorts bergingen, dienstwoningen, tuinen, erven, parkeervoorzieningen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, water, nutsvoorzieningen, leidingen en bouwwerken geen gebouwen zijnde.

8.2 nadere bepaling inzake de bestemming en het gebruik

Uitsluitend zijn toegestaan functiegebonden horecabedrijven die passen in de categorie├źn I en II.

8.3 Bouwregels

a. Gebouwen mogen uitsluitend binnen de bebouwingsgrenzen worden opgericht.

b. De goot - en bouwhoogte van de gebouwen mogen niet hoger zijn dan de maximale goot - en bouwhoogte die op de verbeelding zijn aangegeven.

c. De hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 5 meter bedragen.