direct naar inhoud van Artikel 10 Verkeer-Verblijfsgebied
Plan: De Waard
Status: voorontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0546.BP00006-0103

Artikel 10 Verkeer-Verblijfsgebied

10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor ' Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. openbaar verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de aangrenzende bestemmingen;

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals bruggen, oeververbindingen, duikers, groen, water en reclame-uitingen;

c. nutsvoorzieningen;

d. parkeren;

e. ondergrondse inzamelpunten voor recycling van papier, glas, kleding en blik.

10.2 Bouwregels
  • 1. Behoudens ten behoeve van voorzieningen zoals genoemd in artikel 2.8.1,onder c mogen op deze gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
  • 2. De bouwhoogte van kunstwerken bedraagt ten hoogste 10 m;
  • 3. De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van de verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting bedraagt niet meer dan 3┬ám.
  • 4. Voor het bouwen van ondergrondse inzamelpunten geldt dat de bouwdiepte van ondergrondse inzamelpunten niet meer dan 2 meter mag bedragen.

10.3 Vrijstelling voor een vaste standplaats

Het college van burgemeester en wethouders kan vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 10.2 voor een vaste standplaats ten behoeve van de verkoop van kleine etenswaren zoals vis of snacks, mits dit stedenbouwkundig en verkeerstechnische verantwoord is en hiervoor een standplaatsvergunning is afgegeven.